Opracowanie i rozwój wielosensorowego systemu do wykrywania i śledzenia bezzałogowych statków powietrznych 2016.05.18

    nr umowy: POIR.01.01.01-00-1273/15-00, zawarta dnia 18.05.2016