drone detection and neutralization system

Ctrl+Sky to wielosensorowy system antydronowy umożliwiający wykrycie, śledzenie i neutralizację bezzałogowych obiektów latających będących intruzami. Jest wyjątkowo skuteczny ponieważ opiera się na opatentowanych przez APS technologiach i autorskich rozwiązaniach: od oprogramowania zaczynając, a na komponentach kończąc.

jak działa?

Dzięki wielosensorowej konstrukcji Ctrl+Sky umożliwia skuteczne wykrywanie i neutralizacje dronów zarówno w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. System gwarantuje tzw. ochronę parasolową bez martwych stref, co sprawia, że każdy latający intruz zostanie wychwycony, a dzięki temu możliwa będzie jego neutralizacja.

działanie systemu

JAMMER
DETEKTOR WIFI
KAMERA OPTYCZNA
RADAR AKTYWNY
DETEKTOR AKUSTYCZNY
OPROGRAMOWANIE

Połączenie opatentowanych czujników radarowych, akustycznych, wizyjnych i radiowych umożliwia minimalizację fałszywych alarmów i wykrywanie nawet małych dronów na dystansie aż do 2000 metrów.

Nadrzędny czujnik, radar FMCW funkcjonuje w paśmie X i wykorzystuje technologie MIMO do precyzyjnej lokalizacji dronów. Ctrl+Sky wykorzystuje zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów radarowych, do śledzenia oraz klasyfikacji wykrytych obiektów. Nasz system potrafi rozróżnić drony od innych obiektów latających, takich jak chociażby ptaki.

 

Sensor akustyczny oparty jest na wykorzystaniu matrycy mikrofonowej (przestrzennie rozmieszczonych czujników dźwięku), która pozwala na formowanie oraz przemiatanie bardzo kierunkowej wiązki akustycznej, lokalizując tym samym źródła dźwięku w przestrzeni. Ponadto, niezwykle zaawansowane, samouczące algorytmy klasyfikacyjne, identyfikują drony i zapamiętują je, dzięki czemu system rozwija się wraz z funkcjonowaniem.

Kamery wizyjne rejestrują nagrania wykrytych dronów, dzięki czemu możliwe jest przedstawienie wymiernych dowodów na pojawienie się intruza w chronionym obszarze.

 

Czujnik RF (sygnału radiowego) identyfikuje komunikację WiFi pomiędzy dronem a jego operatorem. Czujnik pozwala także na neutralizację najbardziej popularnych dronów, poprzez wymuszenie powrotu do operatora lub punktu startu.

W zestawie systemu Ctrl+Sky znajduje się także opcjonalnie tzw. jammer, wykorzystywany do neutralizacji dronów poprzez zagłuszenie systemów komunikacji oraz GPS drona. Wykorzystanie tego urządzenia jest ograniczone do grupy klientów posiadających odpowiednie zezwolenia.

elementy systemu

radar

Reconfigurowalny sensor radarowy, wykorzystują technologię MIMO

Pokrycie kątowe w azymucie od 30 do 360 stopnii

Pokrycie kątowe w elewacji od 15 do 45 stopni

Zasięg wykrywania małych dronów (np. DJI Phantom) do 2km

sensor akustyczny

Wczesne ostrzeganie oraz identyfikacja dronów na podstawie sygnatury sygnału radiowego

Pokrywa wszystkie pasma WiFi

Możliwość rozszerzenia na inne pasma pracy

rf sensor

Detekcja oraz klasyfikacja sygnału akustycznego do 200m

Lokalizacja kierunku nadlatującego drona, przy pomocy techniki cyfrowego formowania wiązki

kamery optyczne

Kamera typu PTZ lub bullet, powiększenie optyczne do 30x

Wykrywanie oraz klasyfikacja dronów za pomocą algorytmów tzw. głębokiego uczenia (ang. deep learning)