case studykraft-box,
kowalew

sekcja:
zakłady przemysłowe, hale produkcyjne
klient:
kraft-box, renomowany producent opakowań
potencjalne zagrożenia:
szpiegostwo przemysłowe, nielegalne zdobycie istotnych informacji, takich jak np. wiedza o odbiorcach i klientach firmy, czy logistyce i działaniu firmy.
rozwiązania:
radary nisko-mocowe, macierz akustyczna, sensor sygnałów RF, kontroler transmisji sygnałów radiowych.

problem

W wysoko konkurencyjnej branży producentów opakowań dane o klientach i dostawcach są szczególnie wrażliwe i wymagają ścisłego zabezpieczenia. Szpiegujące drony mogą z powietrza zdobyć informacje, które są istotne dla funkcjonowania firmy, chociażby poprzez nagrywanie samochodów odbiorców czy załadunku towaru. W takim przypadku standardowa ochrona na terenie zakładu to zbyt mało – konieczne jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej samego zakładu, jak i terenu wokół.

rozwiązanie

Wdrożono wersję Ctrl + Sky z radarami nisko-mocowymi, których stosowanie nie wymaga licencji. System wyposażony jest w zestaw kamer buletowych, macierz akustyczną i sensor sygnałów RF. Po stronie neutralizacji funkcjonuje rozwiązanie oparte o selektywną kontrolę transmisji sygnałów radiowych między dronem a operatorem. To skuteczny sposób neutralizacji wykorzystujący technikę non-jamming (nie są stosowane Jammery).

zastosowane narzędzie

radary nisko-mocowe,
macierz akustyczna,
sensor sygnałów RF, kontroler transmusji sygnałów radiowych

Radary nisko-mocowe, macierz akustyczna, sensor sygnałów RF, kontroler transmisji sygnałów radiowych.

więcej o ctrl+sky

rezultat

Zabezpieczenie terenu przed inwigilacją i szpiegostwem ze strony konkurencji. Pełna ochrona wrażliwych danych, w tym bazy  aktywnych odbiorców.

jolanta korzeniewska

właściciel

”Ctrl + Sky skutecznie chroni moją firmę przed szpiegostwem ze strony dronów. Minimalizuje to ryzyko przechwycenia informacji o naszych odbiorcach przez konkurencję”

następne case study lotnisko