drone detection and neutralization system

Ctrl+Sky to wielosensorowy system antydronowy umożliwiający wykrycie, śledzenie i neutralizację bezzałogowych obiektów latających będących intruzami. Jest wyjątkowo skuteczny ponieważ opiera się na opatentowanych przez APS technologiach i autorskich rozwiązaniach: od oprogramowania zaczynając, a na komponentach kończąc.

jak działa?

Dzięki wielosensorowej konstrukcji Ctrl+Sky umożliwia skuteczne wykrywanie i neutralizacje dronów zarówno w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. System gwarantuje tzw. ochronę parasolową bez martwych stref, co sprawia, że każdy latający intruz zostanie wychwycony, a dzięki temu możliwa będzie jego neutralizacja.

działanie systemu

JAMMER
DETEKTOR WIFI
KAMERA OPTYCZNA
RADAR AKTYWNY
DETEKTOR AKUSTYCZNY
OPROGRAMOWANIE

Połączenie opatentowanych czujników radarowych, akustycznych, wizyjnych i radiowych umożliwia minimalizację fałszywych alarmów i wykrywanie nawet małych dronów na dystansie aż do 2000 metrów oraz neutralizację w dwojaki sposób.

Nadrzędny czujnik, radar FMCW funkcjonuje w paśmie X i wykorzystuje technologie MIMO do precyzyjnej lokalizacji dronów. Ctrl+Sky wykorzystuje zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów radarowych, do śledzenia oraz klasyfikacji wykrytych obiektów. Nasz system potrafi rozróżnić drony od innych obiektów latających (np. ptaki) oraz wykrywać i śledzić wiele obiektów jednocześnie, dzięki czemu jest skuteczny przeciwko rojom dronów.

Sensor akustyczny oparty jest na wykorzystaniu matrycy mikrofonowej (przestrzennie rozmieszczonych czujników dźwięku), która pozwala na formowanie oraz przemiatanie bardzo kierunkowej wiązki akustycznej, lokalizując tym samym źródła dźwięku w przestrzeni. Ponadto, niezwykle zaawansowane, samouczące algorytmy klasyfikacyjne, identyfikują drony i zapamiętują je, dzięki czemu system rozwija się wraz z funkcjonowaniem.

 

Kamera wizyjna rejestruje nagrania wykrytych dronów, dzięki czemu możliwe jest przedstawienie wymiernych dowodów na pojawienie się intruza w chronionym obszarze. Kamera jest sterowana w oparciu o pozycje torów przekazywane przez radar. 30-krotne przybliżenie umożliwia obserwację obiektów oddalonych o 700 metrów. Dzięki konwolucyjnym sieciom neuronowym kamera jest w stanie rozróżnić drona od ptaka.

Czujnik RF (sygnału radiowego) identyfikuje komunikację WiFi pomiędzy dronem a jego operatorem. Czujnik pozwala także na neutralizację najbardziej popularnych dronów, poprzez wymuszenie powrotu do operatora lub punktu startu. Wykorzystując nasz sensor RF możemy wprowadzić dowolnego drona na tzw. białą listę tym samym umożliwiając mu lot w chronionym obszarze.

 

W zestawie systemu Ctrl+Sky znajduje się także opcjonalnie wielozakresowy jammer, wykorzystywany do neutralizacji dronów poprzez zagłuszenie systemów komunikacji oraz GPS drona. Jammer załącza się automatycznie po wykryciu przez system Ctrl+Sky drona w strefie chronionej. Jammer zakłóca pasma wszystkich aktualnie funkcjonujących systemów nawigacji satelitarnej (GNSS): GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Jammer wyposażony jest w anteny kierunkowe, sektorowe lub dookólne w zależności od wymagań operacyjnych.

Wszystkie czujniki detekcji oraz system neutralizacji są zintegrowane z przyjazną dla użytkownika dedykowaną aplikacją internetową Ctrl+Sky CyView służącą do monitorowania, konfiguracji oraz sterowania systemem. Działa w trybie rzeczywistym. Dane z sensorów prezentowane są w przystępnej, graficznej formie na jednym ekranie. Istnieje możliwość integracji z innymi/zewnętrznymi systemami za pomocą otwartego interfejsu.

elementy systemu

radar 3D

Rekonfigurowalny sensor radarowy typu FMCW wykorzystujący technologię AESA i MIMO

Szerokość wiązki w azymucie od 90 do 360 stopni

Pokrycie kątowe w elewacji 45 stopni

Wykrywa w kilku kierunkach jednocześnie – w całym polu widzenia urządzenia

Wykrywa z odległości do 3km (dla dronów typu DJI Phantom IV) 

sensor RF

Sensor sygnałów radiowych WiFi

Pozwala wcześnie namierzyć obecność drona poprzez wykrycie linku radiowego pomiędzy dronem a jego operatorem

Pozwala na identyfikację i neutralizację poprzez przechwycenie transmisji sygnału radiowego

Pokrywa pasma 2.4 GHz, 5.8 GHz oraz inne dostępne pasma pracy na życzenie klienta

sensor akustyczny

Wyposażony w 8-mikrofonową macierz

Wykrywa, klasyfikuje i śledzi drony na podstawie sygnatury akustycznej w odległości do 200m

Lokalizuje kierunek nadlatującego drona poprzez zastosowanie algorytmów cyfrowego formowania wiązki

kamera optyczna

Kamera typu PTZ lub bullet umożliwia 30-krotne przybliżenie

Obrót o 360 stopni w azymucie, 135 stopni w elewacji (liczone od podłoża)

Śledzenie dronów przy pomocy trackerów

jammer

Zintegrowany z systemem detekcji

Aktywowany manualnie lub automatycznie po detekcji drona w strefie chronionej

Pełne pokrycie z obszarem wykrywania dronów przez system Ctrl+Sky

Wyposażony w anteny kierunkowe, sektorowe lub dookólne w zależności od wymagań operacyjnych

oprogramowanie

Dostęp z poziomu komputera oraz urządzeń mobilnych

Definiowanie stref chronionych i konfiguracja sensorów wewnątrz aplikacji

Podgląd zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz śledzenie wielu obiektów jednocześnie

Możliwość integracji z innymi/zewnętrznymi systemami