nagrody

Nagrody nie są dla nas celem samym w sobie, ale przede wszystkim potwierdzeniem, że kierunek, jaki obraliśmy jest właściwy. To powód do dumy i satysfakcji, ale równocześnie motywacja do dalszego rozwoju i stałego wyznaczania trendów na rynku rozwiązań antydronowych.

wybrane nagrody

innowacje dla sił zbrojnych
2016

Nagroda II stopnia w konkursie „Innowacje dla Sił Zbrojnych 2016”, w kategorii projekty badawczo-rozwojowe, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO).

innowacje dla sił zbrojnych
2016

Nagroda III stopnia w konkursie „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2016”, w kategorii przemysł, organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO).

XXV międzynarodowy salon przemysłu obronnego
2017

Nagroda Prezesa Zarządu Targów Kielce 2017 na XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego za wielosensorowy system detekcji, identyfikacji i neutralizacji dronów.

lider innowacji w dziedzinie bezpieczeństwo i obronność
2017

Nagroda Fundacji “Promilitaria XXI” i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w II edycji konkursu „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwo i Obronność 2017”

innowacje dla sił zbrojnych
2017

Nagroda II stopnia w konkursie „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP 2017”, w kategorii projekty badawczo-rozwojowe, organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO).

XXVI międzynarodowy salon przemysłu obronnego
2018

Nagroda Defender na XXVI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego za Ctrl+Sky wielosensorowy system detekcji i neutralizacji dronów.