CyView

Ctrl+Sky CyView to dedykowana aplikacja internetowa służąca do monitorowania, konfiguracji oraz sterowania systemem. Opiera się na programie działającym na serwerze, dzięki czemu dostęp do usługi możliwy jest z każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, zarówno z poziomu komputera, jak i urządzeń mobilnych.

oprogramowanie CyView

Cechy aplikacji:

 • Działanie w trybie rzeczywistym – podgląd zdarzeń na OpenStreetMap, Google Maps lub mapach dostarczanych przez klienta
 • Dostęp do aplikacji z każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową i połączeniem do sieci
 • Bezpieczna komunikacja pomiędzy urządzeniami
 • Logowanie i raportowanie stanu całego systemu
 • Bezpieczne połączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)
 • Rozproszone przetwarzanie, fuzja danych z wielu sensorów
 • Dostęp dla wielu użytkowników na kilku poziomach uprawnień

zalety

wczesne ostrzeżenie

Czujnik sygnałów radiowych wykrywa połączenie jeszcze przed startem drona. Pozycja drona jest widoczna na mapie.
Dzięki technologii klasyfikacji dronów na ekranie wyświetlają się także istotne informacje na temat drona: producent, model, typ oraz niektóre z jego cech charakterystycznych

bezpieczny dostęp

Dla każdego użytkownika określany jest poziom dostępu a każde żądanie wysłane na serwer wymaga autoryzacji. Kluczowe informacje przekazywane są w czasie rzeczywistym do wszystkich użytkowników poprzez priorytetowe kanały komunikacji, zachowując dzięki temu jednolitą komunikację na wszystkich urządzeniach połączonych z usługą.

wiele sensorów – jeden ekran 

Dane z sensorów prezentowane są w przystępnej, graficznej formie na jednym ekranie. W skład głównego ekranu wchodzą: mapa, wykres spektrum częstotliwości radiowych, wizualizacja macierzy mikrofonowej, podgląd z kamery, podgląd stanu sensorów oraz dane o urządzeniach pracujących na protokole WIFI. Konfigurowanie systemu przebiega w sposób półautomatyczny; sensory działają autonomicznie pod kontrolą administratora systemu.

rejestracja incydentów

Kamera automatycznie nakierowuje się na dany obszar, jeżeli na radarze zostanie wykryty dron. Elewacja i przybliżenie obliczane są dynamicznie, na podstawie danych z radaru. Kamera śledzi drona  i identyfikuje go w czasie rzeczywistym.  Dzięki konwolucyjnym sieciom neuronowym system jest w stanie rozróżnić drona od ptaka. Film z incydentu z udziałem intruza jest rejestrowany i archiwizowany

powiadomienia

Po wykryciu drona w obszarze chronionym uruchamia się alarm dźwiękowy i wizualny; system wysyła powiadomienia SMS oraz email. Ctrl+Sky może działać jako samodzielny system, bądź zintegrowany z istniejącymi systemami bezpieczeństwa za pomocą otwartego interfejsu

neutralizacja

Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, system Ctrl+Sky może zostać zintegrowany z zautomatyzowanym jammerem i neutralizatorem komunikacji. W zależności od poziomu uprawnień użytkownika aplikacja umożliwia zmianę trybu pracy oraz sterowanie działaniem urządzeń neutralizujących.

 

bezpieczeństwo |
praca w czasie rzeczywistym |
spójność danych |

 • Monitorowanie detekcji z sensorów oraz widoku z kamery na jednym ekranie
 • Monitorowanie stanu urządzeń – sensorów
 • Sterowanie trybem pracy oraz działaniem jammerów
 • Powiadomienia e-mail oraz sms
 • Zarządzanie użytkownikami oraz poziomami uprawnień
 • Notyfikacje wizualne i dźwiękowe o incydentach
 • Definiowanie stref chronionych i konfiguracja sensorów wewnątrz aplikacji
 • Dynamiczne pozycjonowanie systemu na podstawie GPS (w wersji mobilnej) 
 • Możliwość integracji z innymi/zewnętrznymi systemami

film video i pliki do pobrania: