• Parasolowa ochrona bez martwych punktów detekcji
 • Bezobsługowe działanie w każdych warunkach
 • Współpraca z istniejącymi systemami bezpieczeństwa

Wojsko

Rozwijamy kluczowe technologie militarne razem z siłami zbrojnymi najpotężniejszych państw na świecie.

 • Integracja z nowoczesnymi systemami obrony powietrznej
 • Zaawansowane oprogramowanie dające pełną kontrolę
 • Otwarte API umożliwiające dowolną konfigurację systemu

Taksówki powietrzne

Tworzymy technologie umożliwiające bezpieczne, efektywne i masowe uczestnictwo obiektów latających w ruchu powietrznym.

 • Monitoring wielu obiektów latających jednocześnie
 • Identyfikacja urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Kontrola ruchu korytarzy powietrznych

Lotniska

Chronimy porty lotnicze przed incydentami z udziałem dronów i ptaków.

 • Wykrywanie dronów oraz ptaków w przestrzeni powietrznej lotniska
 • Zapobieganie przypadkowym kolizjom oraz celowym atakom dronów
 • Samodoskonalenie systemu dzięki algorytmom głębokiego uczenia

Budynki rządowe

Zabezpieczamy budynki instytucji rządowych przed intruzywnymi obiektami latającymi.

 • Możliwość zdalnej neutralizacji zagrożeń dronowych
 • Skuteczność w każdych warunkach pogodowych
 • Permanentna ochrona obiektów strategicznych

Farmy wiatrowe

Chronimy przestrzeń powietrzną farm wiatrowych przed wypadkami spowodowanymi przez ptaki lub drony.

 • Wykrywanie zbliżających się ptaków oraz dronów
 • Alarmowanie o niebezpieczeństwach kolizji
 • Monitoring nawet największych powierzchni

Wydarzenia publiczne

Zabezpieczamy wydarzenia publiczne takie jak koncerty, festiwale, maratony, demonstracje i parady.

 • Całkowicie mobilna wersja systemu
 • Parasolowa ochrona dużych przestrzeni
 • Natychmiastowa neutralizacja zagrożeń

Stadiony

Nadzorujemy przestrzeń powietrzną stadionów, które mogą być celem ataków terrorystów lub prowokatorów.

 • Namierzanie nawet najmniejszych obiektów latających
 • Natychmiastowa neutralizacja każdego rodzaju drona
 • Pełna ochrona zgromadzonej publiczności

Więziennictwo

Blokujemy przemyt broni, narkotyków oraz przekazywanie wiadomości przy użyciu dronów.

 • Rozszerzona kontrola przestrzeni powietrznej zakładów karnych
 • Natychmiastowy alarm w przypadku naruszenia terenu więzienia
 • Rejestracja zapisów detekcji i neutralizacji obiektów latających

VIP

Dbamy o prywatność, chroniąc przed dronami wyposażonymi w kamery lub podsłuchy.

 • Alarmowanie w przypadku wykrycia intruzywnego drona
 • Możliwość rejestracji wideo wykrytych incydentów
 • Całodobowy monitoring wybranego terenu

© 2021 Advanced Protection Systems.
All rights reserved.