ochrona więzień

Więzienia to kolejny obszar, w którym niewłaściwe użycie dronów może nieść mnóstwo niebezpieczeństw. Nielegalne dostarczanie broni, narkotyków, komunikatów ze świata zewnętrznego, przemycanie kontrabandy – to tylko niektóre z zagrożeń, jakie w kontekście więzień mogą powodować drony. System penitencjarny, w przypadku braku zabezpieczeń przed bezzałogowymi obiektami latającymi, praktycznie traci możliwość skutecznej kontroli nad tym procederem.

korzyści dla segmentu ochrony więzień

  • Ctrl+Sky daje możliwość rozszerzenia kontroli nad więźniami
  • System działa w trybie ciągłym, przez co strzeżony teren jest pod stałą obserwacją
  • Ctrl+Sky zapewnia tak zwaną ochronę parasolową, nie posiada martwych stref, dzięki czemu gwarantuje praktycznie 100% skuteczności w detekcji intruzywnych dronów
  • System daje opcję natychmiastowej neutralizacji bezzałogowego obiektu latającego, przez co możliwe jest przechwycenie ewentualnych dowodów przestępstwa
  • Ctrl+Sky pozwala także na rejestrowanie zapisu z detekcji i neutralizacji drona, dostarczając tym samym twardych dowodów na zaistniałe zagrożenie

Ctrl+Sky roztacza „parasol ochronny” nad zadanym obszarem i uniemożliwia intruzywny lot drona, zwiększając tym samym bezpieczeństwo chronionych obiektów. Natychmiastowy alarm, w przypadku wychwycenia przez system intruza, pozwala na szybką i skuteczną neutralizację. Dzięki temu zapobiega ewentualnym zagrożeniom, poprawia bezpieczeństwo.

Wielo-sensorowość (This multi+sensor approach) zapewnia działanie w każdych warunkach pogodowych a optymalna konfiguracja systemu sprawia, że nie daje się go oszukać.

Więzienia

Przykłady niebezpiecznych incydentów z udziałem dronów

Nieudana próba przemytu metamfetaminy

Przemyt narkotyków przy użyciu drona.

zobacz pełny artykuł

Dron dostarczył do więzienia kontrabandę

To pierwszy krok ku bardziej niebezpiecznym rzeczom. Dziś to są bez wątpienia narkotyki. Kolejnym razem to może być broń albo materiały wybuchowe.

zobacz pełny artykuł

Przejęto kontrabandę po upadku drona

Drony bardzo często wykorzystywane są do dostarczania do więzień niebezpiecznych i zakazanych przedmiotów, w tym narkotyków.

zobacz pełny artykuł