projekty

Bezzałogowa lądowa platforma do wielosensorowej detekcji na odległość komponentów improwizowanych urządzeń wybuchowych – UGV stand-off multi-sensor platform for IED component detection (MUSICODE)

27.03.2017 - 27.03.2020

SafeSky – wielo-sensorowy, odporny na warunki pogodowe i przystępny cenowo system ochrony infrastruktury krytycznej i własności prywatnej przed zagrożeniami ze strony dronów

01.03.2018 - 31.10.2019

Opracowanie i rozwój unikatowego sensora radarowego typu MIMO (ang. multiple input multiple output) dla systemu do wykrywania i neutralizacji dronów SafeSky

06.12.2017 - 30.09.2019

Opracowanie i rozwój wielosensorowego systemu do wykrywania i śledzenia bezzałogowych statków powietrznych

01.12.2015 - 31.03.2018Bezzałogowa lądowa platforma do wielosensorowej detekcji na odległość komponentów improwizowanych urządzeń wybuchowych – UGV stand-off multi-sensor platform for IED component detection (MUSICODE)

27.03.2017 - 27.03.2020

nr umowy: B 1465 GEM3 GP / MUSICODE

czas trwania projektu: 27.03.2017–27.03.2020

rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

koordynator: FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT, Norwegia

Partnerzy:

Polskie konsorcjum:

Celem projektu jest opracowanie nowych możliwości zdalnego wykrywania ładunków IED przy pomocy bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV) i wielosensorowego układu pomiarowego z wykorzystaniem radaru penetrującego grunt (GPR), a także zestawu wykrywaczy metali, przewodów oraz złącz nieliniowych.

Projekt realizowany w ramach programu badawczo-technicznego Europejskiej Agencji Obrony, mającego na celu poprawę zdolności państw członkowskich do wykrywania improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) p.n. IED Detection (IEDDET).

powrót

SafeSky – wielo-sensorowy, odporny na warunki pogodowe i przystępny cenowo system ochrony infrastruktury krytycznej i własności prywatnej przed zagrożeniami ze strony dronów

01.03.2018 - 31.10.2019

nr umowy: POIR.01.01.01-00-0448/17-00

czas trwania projektu: 01.03.2018 - 31.10.2019

koszt projektu: 3 795 353 PLN

wartość dofinansowania: 2 921 706.4P PLN

Przedmiotem projektu będzie znaczące rozwinięcie i udoskonalenie funkcjonalności systemu SafeSky, który opracowany został w ramach projektu z programu "Szybka Scieżka" i jest chroniony znakiem towarowym Z.464553.

Efektem projektu będzie opracowanie nowej wersji modułowej rozwiązania SfeSky wraz z opracowaniem nowej architektury systemu, platformy mobilnej, nowej architektury zasilania, nowej generacji elektroniki oraz anten.

powrót

Opracowanie i rozwój unikatowego sensora radarowego typu MIMO (ang. multiple input multiple output) dla systemu do wykrywania i neutralizacji dronów SafeSky

06.12.2017 - 30.09.2019

nr umowy: NR 2/LEONARTO ALFA/2017, zawarta dnia 06.12.2017

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa finansowanego przez Fundusz Leonarto Alfa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

czas trwania projektu: 06.12.2017 - 30.09.2019

koszt projektu: 2 250 000 PLN

wartość dofinansowania: 1 800 000 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie unikatowego sensora radarowego typu MIMO dla systemu do wykrywania i neutralizacji dronów SafeSky.

Efektem projektu będzie opracowanie architektury radaru MIMO, wykonanie prototypu nadajnika i odbiornika radaru MIMO uwzględniając projekty aktywnych szyków antenowych oraz elektroniki niskoczęstotliwościowej. W ramach części komercjalizacyjnej przeprowadzony będzie szereg aktywności PR, IR i marketingowych.

powrót

Opracowanie i rozwój wielosensorowego systemu do wykrywania i śledzenia bezzałogowych statków powietrznych

01.12.2015 - 31.03.2018

nr umowy: POIR.01.01.01-00-1273/15-00

czas trwania projektu: 01.12.2015 - 31.03.2018

koszt projektu: 2 290 682.46 PLN

wartość dofinansowania: 1 750 993.97 PLN

Przedmiotem projektu jest opracowanie unikatowego w skali światowej systemu do wykrywania dronów oraz przygotowanie go do wdrożenia na rynku polskim i zagranicznych. Proponowany system będzie pierwszym na świecie systemem do wykrywania dronów, zawierającym trzy różne czujniki: radarowy, akustyczny i wizyjny.

Efektem projektu będzie nowy produkt firmy (innowacja produktowa) – pierwszy na świecie system do wykrywania i śledzenia dronów integrujący w sobie trzy różne sensory: radarowy, akustyczny i wizyjny. Ponadto, rezultaty projektu będą charakteryzować się światowym poziomem innowacji w obszarze poszczególnych rozwiązań technologicznych: sensor radarowy, sensor akustyczny, sensor wizyjny. Opracowane zostaną również autorskie algorytmy przetwarzania danych z poszczególnych sensorów oraz algorytmy fuzji danych, które pozwolą na podniesienie skuteczności działania systemu poprzez łączne przetwarzanie danych z pojedynczych sensorów.

powrót