O Firmie

Oznaczenia firmy spółki: Advanced Protection Systems S.A.

Siedziba i adres: plac Kaszubski 8/lok. 311, 81-350 Gdynia

Informacja o sądzie rejestrowym, w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000743881

NIP: 5862300694

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 126 614 PLN